CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

Xuất phát từ ý tưởng muốn tạo dựng lòng tin cho khách hàng khi xây nhà. Những thành viên sáng lập của công ty đã quyết định xây dựng chính sách bảo hành để khách hàng an tâm lựa chọn một đơn vị nhà thầu mới. Bảo hành 5 năm là ý tưởng đầy rủi ro và thách thức nhưng ban lãnh đạo đã kiên trì thành lập công ty dựa trên chính sách đó. Tên N&N Home có khởi nguồn từ chính sách 5 năm, N&N – Năm năm và thương hiệu N&N Home ra đời.

tìm hiểu thêm

Qua 12 năm kiên trì đi theo lý tưởng bảo hành 5 năm của mình, N&N Home đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng của khách hàng. N&N Home sẽ luôn định vị rằng chất lượng mới là yếu tố then chốt khi xây một ngôi nhà cũng như phần móng là quần quan trọng và khó thay đổi nhất. Để định hình được điều này sẽ không phải dễ dàng nhưng với chính sách 5 năm N&N Home chắc chắn sẽ thành công.

Tìm hiểu thêm

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

Xuất phát từ ý tưởng muốn tạo dựng lòng tin cho khách hàng khi xây nhà. Những thành viên sáng lập của công ty đã quyết định xây dựng chính sách bảo hành để khách hàng an tâm lựa chọn một đơn vị nhà thầu mới. Bảo hành 5 năm là ý tưởng đầy rủi ro và thách thức nhưng ban lãnh đạo đã kiên trì thành lập công ty dựa trên chính sách đó. Tên N&N Home có khởi nguồn từ chính sách 5 năm, N&N – Năm năm và thương hiệu N&N Home ra đời.

Qua 12 năm kiên trì đi theo lý tưởng bảo hành 5 năm của mình, N&N Home đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng của khách hàng. N&N Home sẽ luôn định vị rằng chất lượng mới là yếu tố then chốt khi xây một ngôi nhà cũng như phần móng là quần quan trọng và khó thay đổi nhất. Để định hình được điều này sẽ không phải dễ dàng nhưng với chính sách 5 năm N&N Home chắc chắn sẽ thành công.

Tìm hiểu thêm

đội ngũ nhân lực

bùi thiên hương
KIẾN TRÚC SƯ CẢNH QUAN

nguyễn tấn cường
GIÁM SÁT THI CÔNG

Huỳnh Thái Nguyên
GIÁM ĐỐC/KIẾN TRÚC SƯ CHỦ TRÌ

Nguyễn Minh Thắng

Nguyễn Minh Thắng
Kiến Trúc Sư Nội Thất

Ngô Thanh Nam
PHÓ GIÁM ĐỐC / KỸ SƯ KẾT CẤU

Hồ Thanh Tùng
giám sát thi công

đội ngũ nhân lực

Huỳnh Thái Nguyên
GIÁM ĐỐC/ KTS CHỦ TRÌ

Ngô Thanh Nam
P. GIÁM ĐỐC/ KS KẾT CẤU

Nguyễn Minh Thắng

Nguyễn Minh Thắng
KTS NỘI THẤT

bùi thiên hương
KTS CẢNH QUAN

nguyễn tấn cường
GIÁM SÁT THI CÔNG

Hồ Thanh Tùng
giám sát thi công

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TRÌNH THÁNG 10/2024 TẠI N&N HOME

CÔNG TRÌNH THÁNG 10/2024 TẠI N&N HOME