xây nhà phố

CĐT: A LIN

ĐĐ: BÌNH DƯƠNG

DIỆN TÍCH XD: 175M2

GIÁ XÂY THÔ: 525.000.000

THỜI GIAN : 3/2018– 5/2018

xây nhà phố

CĐT: A CHÍNH

ĐĐ: BÌNH CHÁNH

DIỆN TÍCH XD: 800M2

GIÁ XÂY THÔ: 2.400.000.000

THỜI GIAN : 3/2017– 8/2017

xây nhà phố

CĐT: C. PHƯƠNG

ĐĐ: BÌNH TÂN

DIỆN TÍCH XD: 374M2

GIÁ XÂY THÔ: 1.122.000.000

THỜI GIAN : 3/2018– 8/2018

xây nhà phố

CĐT: A PHÚC

ĐĐ: QUẬN BÌNH THẠNH

DIỆN TÍCH XD: 262,5M2

GIÁ XÂY THÔ: 787.000.000

THỜI GIAN : 3/2018– 6/2018

xây nhà phố

CĐT: A LÂM

ĐĐ: HUYỆN CỦ CHI

DIỆN TÍCH XD: 300M2

GIÁ XÂY THÔ: 900.000.000

THỜI GIAN : 8/2017– 12/2017

xây nhà phố

CĐT: A CƯỜNG

ĐĐ: ĐỒNG NAI

DIỆN TÍCH XD: 360M2

GIÁ XÂY THÔ: 1.080.000.000

THỜI GIAN : 3/2017– 6/2017

xây nhà phố

CĐT: A HẢI

ĐĐ: HÓC MÔN

DIỆN TÍCH XD: 180M2

GIÁ XÂY THÔ: 540.000.000

THỜI GIAN : 4/2017– 7/2017

xây nhà phố

CĐT: C. HƯƠNG

ĐĐ: QUẬN 1

DIỆN TÍCH XD: 262M2

GIÁ XÂY THÔ: 787.000.000

THỜI GIAN : 4/2016– 9/2016

xây nhà phố

CĐT: A CƯỜNG

ĐĐ: QUẬN 2

DIỆN TÍCH XD: 240M2

GIÁ XÂY THÔ: 768.000.000

THỜI GIAN : 5/2018– 9/2018

xây nhà phố

CĐT: A KHA

ĐĐ: QUẬN 4

DIỆN TÍCH XD: 216M2

GIÁ XÂY THÔ: 626.000.000

THỜI GIAN : 2/2016– 5/2016

xây nhà phố

CĐT: A NGUYÊN

ĐĐ: QUẬN 5

DIỆN TÍCH XD: 168M2

GIÁ XÂY THÔ: 520.000.000

THỜI GIAN : 3/2017– 6/2017

xây nhà phố

CĐT: A THẢO

ĐĐ: QUẬN 6

DIỆN TÍCH XD: 216M2

GIÁ XÂY THÔ: 691.000.000

THỜI GIAN : 10/2018– 1/2019

xây nhà phố

CĐT: A KHÁNH

ĐĐ: QUẬN 7

DIỆN TÍCH XD: 350M2

GIÁ XÂY THÔ: 1.050.000.000

THỜI GIAN : 3/2018– 7/2018

xây nhà phố

CĐT: A TÀI

ĐĐ: QUẬN 8

DIỆN TÍCH XD: 130M2

GIÁ XÂY THÔ: 416.000.000

THỜI GIAN : 3/2018– 5/2018

thiết kế

CĐT: A VƯƠNG

ĐĐ: QUẬN 9

DIỆN TÍCH XD: 300M2

GIÁ XÂY THÔ: 870.000.000

THỜI GIAN : 7/2017– 10/2017

xây nhà phố

CĐT: A HƯNG

ĐĐ: QUẬN 11

DIỆN TÍCH XD: 300M2

GIÁ XÂY THÔ: 960.000.000

THỜI GIAN : 4/2018– 9/2018

xây nhà phố

CĐT: A BÌNH

ĐĐ: QUẬN 12

DIỆN TÍCH XD: 432M2

GIÁ XÂY THÔ: 1.296.000.000

THỜI GIAN : 7/2017– 11/2017

xây nhà phố

CĐT: A LÊ

ĐĐ: QUẬN TÂN BÌNH

DIỆN TÍCH XD: 182M2

GIÁ XÂY THÔ: 582.000.000

THỜI GIAN : 3/2018– 6/2018

xây nhà phố

CĐT: A PHÚ

ĐĐ: QUẬN TÂN PHÚ

DIỆN TÍCH XD: 320M2

GIÁ XÂY THÔ: 1.024.000.000

THỜI GIAN : 4/2018– 8/2018

xây nhà phố

CĐT: A QUÂN

ĐĐ: THỦ ĐỨC

DIỆN TÍCH XD: 180M2

GIÁ XÂY THÔ: 594.000.000

THỜI GIAN : 12/2016 – 3/2017